• Posters - EU Ecolabel, FSC®
Item 1 of 3

5 POSTER, BETALA FÖR 3*
*(Vi bjuder på den billigaste). Gäller t.o.m. 23/6. 

Köpvillkor

1. Inköp

När du gör en beställning görs ett avtal för det köpet först när Hambedo bekräftar beställningen med en bekräftelse på en e-postorderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av Hambedos databas utan manuell granskning. I händelse av ett fel som (men inte begränsat till) pris, leveranstid, etc.,
förbehåller sig rätten att korrigera detta i efterhand.

Du måste vara minst 18 år för att göra en godkänd beställning på vår webbplats.

Hambedo förbehåller sig rätten att korrigera eventuella utskriftsfel. All bildinformation måste ses som exempelillustrationer. produkter är inte garanterade att ha exakt samma utseende och skick som exempelbilden.

2. Pris

Alla priser inkluderar moms på 25%. När en order bekräftas kan priserna endast ändras under omständigheter utanför Hambedos kontroll, till exempel (men inte begränsat till) betydande förändringar i råvarupriser, valutaförändringar eller förändringar i moms.

3. Leveranser – Leveranstid

Leverans är gratis för beställningar större än 399 kr. För övriga beställningar är leveransen från 59 kr.

Leveranser skickas via DHL eller post. Leveranstiden är normalt 2–5 arbetsdagar.

Transportrisk:
Vi tar ansvar för riskerna för transporten under transporten, det vill säga risken för att varorna skadas eller förloras under transport från vårt lager till leveransplatsen. Du tar risken för retursändningar till oss.

Olösta orders:
Om du inte gör anspråk på ditt paket förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift på upp till 200 kr för våra frakt- och leveranskostnader.

4. Betalningsalternativ

Hambedo rapporterar alla priser inklusive moms. Fraktkostnader tillkommer. Inga andra skatter eller avgifter kommer att läggas till när du gör en beställning.

Alla betalningar och återbetalningar sker via vår betalningsleverantör Klarna.

Återbetalningar kommer att göras inom 14 arbetsdagar efter att du mottagit och godkänt din returbegäran.

Alla falska eller bedrägliga order kommer att rapporteras till polisen; Vi kommer att tillhandahålla all viktig information såsom IP-nummer och andra relevanta detaljer.

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm erbjuder vi dig följande betalningsmetoder. Betalning ska ske till Klarna.

 • Betala i [14] dagar: Betalningsperioden är 14 dagar från leverans av varorna eller biljetter / tillgänglighet datum för tjänsten. Du hittar de fullständiga villkoren för de marknader där den här betalningsmetoden finns här:  Storbritannien Tyskland Sverige Norge Danmark Finland Österrike Schweiz och  Nederländerna .
 • Finansiering: Med finansieringstjänsten från Klarna kan du betala ditt köp i flexibla eller fasta månatliga avbetalningar enligt de villkor som anges i kassan. Avbetalningen förfaller i slutet av varje månad efter det att Klarna lämnat in en separat månadsfaktura. Ytterligare information om Slice It inklusive villkor och standard europeisk konsumentkreditinformation hittar du här för de marknader där denna betalningsmetod finns:  Österrike Storbritannien Tyskland Sverige Norge Danmark och  Finland .
 • Direkt banköverföring: Finns i Tyskland, Österrike, Belgien, Italien, Spanien, Polen och Nederländerna. Ditt konto kommer att debiteras direkt efter placeringen av din beställning.
 • Autogiro: Ditt konto kommer att debiteras efter leverans av varorna eller biljetter / tillgänglighet datum för tjänsten eller i händelse av en prenumeration i enlighet med de tidslinjer som meddelas. Du kommer att meddelas om datum (er) via e-post.
 • Kortbetalningar: Finns i Sverige, Tyskland och Österrike. Beloppet kommer att reserveras på ditt kort och kommer att debiteras efter leverans av varorna eller biljetter / tillgänglighet datum för tjänsten. Vid abonnemang debiteras beloppet i enlighet med de meddelas tidslinjerna.

  Betalningsmetoderna Betala i [14] dagar, Skiva den och autogiro är endast tillgängliga vid en positiv kreditbedömning. För detta ändamål, under beställningsprocessen och hanteringen av ditt köp, vidarebefordrar vi dina uppgifter för en adress och kreditkontroll till Klarna. Vi kan endast erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillgängliga baserat på resultatet av kreditupplysningen.

  Allmän information om Klarna och användarvillkoren per land finns på klarna.com. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i enlighet med informationen i Klarnas sekretesspolicy.

5. Ångerrätt och öppet köp i 30 dagar

Vid köp av varor från Hambedo AB är kunderna berättigade att utöva sin ångerrätt (rätt att returnera ett avtal eller säga upp ett köpeavtal) enligt all relevant lagstiftning såsom (2005:59)Distansavtalslagen eller annan tillämplig lag. Detta innebär att du har rätt att häva ditt köp genom att skicka ett meddelande till Hambedo AB via godkända kanaler inom 14 dagar från den dag du fick varan (denna 14-dagarsperiod är tidsfristen för att utöva din ångerrätt).

Dessutom erbjuder Hambedo AB en öppen köpperiod på 30 dagar.

Om du vill utöva din ångerrätt, vänligen kontakta Hambedo AB. Det enklaste sättet att kontakta Hambedo AB är via sidan "ditt konto" på Hambedo AB:s hemsida. På den här sidan kan du skapa ett ärende och få ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och
administration för din återkomst. Du kan också meddela Hambedo AB om din avsikt att göra ett köp genom att fylla i vad som är tillämpligt från Konsumentverkets (Konsumentverket). Detta formulär ska sedan skickas till Hambedo AB. Formuläret hittar du här:
http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/2angerblankett.html.
Skicka detta formulär till Hambedo AB via den adress som anges under rubriken "Kontakta oss" nedan.

När du utövar din ångerrätt måste alla varor återlämnas till Hambedo AB inom 14 dagar från det datum då du meddelat Hambedo AB om din avsikt att utöva denna rätt.

Det belopp du betalat för varorna inklusive den ursprungliga fraktkostnaden kommer att återbetalas inom 14 dagar från det att Hambedo AB fick meddelandet om din avsikt att utöva ångerrätten, beroende på att Hambedo AB har mottagit den angivna produkten inom den tidsramen eller att vissa bevis har lämnats att varorna har skickats på rätt sätt. Återbetalade belopp kan utfärdas via en annan metod än den betalningsmetod som ursprungligen användes.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa egenskaperna eller funktionaliteten hos dessa varor. Du kan dock bli skyldig att ersätta Hambedo AB för eventuella avskrivningar av de varor som en sådan undersökning medför. Sådan ersättning kan vara nödvändig om produkten har
användas eller hanteras i större utsträckning än vad som var nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktionalitet. Denna kompensation kan uppgå till artikelns totala försäljningspris.

6. Klagomål

Enligt Konsumentköplagen har du som kund rätt att lämna in en reklamation under en period av tre (3) år efter att du har mottagit varan. Hambedo AB följer konsumentköplagen och erbjuder dessutom våra kunder en ettårig garanti.

Hambedo inspekterar varje sändning innan du skickar den. I händelse av att ett föremål fortfarande är skadat eller felaktigt har skickats när det anländer, kommer vi att åta oss att åtgärda felet utan kostnad.

Vi kommer att ersätta produkter som vi har funnit vara felaktigt avsända eller skadade.

Vid en giltig retur kommer Hambedo AB att betala kostnaderna för returfrakten. Men om du har beställt fler varor än den du returnerade, är Hambedo inte ansvarig för återbetalning av hela fraktkostnaden.

I händelse av en tvist följer vi Allmänna reklamsnämndensrekommendationer .

7. Personuppgifter

Hambedo AB kommer, i samband med en kunds beställning eller webbplatsbesök, att behandla personuppgifter i enlighet med all tillämplig dataskyddslagstiftning och vår integritetspolicy. Klicka här för mer information om vår sekretesspolicy/policy för personlig information.

8. Garanti

Hambedo AB säljer alla produkter med ett års garanti. Produktgarantin gäller för fel som uppstår under garantiperioden. Faktura-/garantiintyget är, för enkelhetens skull, samma dokument. Det här dokumentet kommer med försändelsen som en del av din beställning. Behåll detta dokument som
det krävs för att åberopa din garanti eller för att utfärda ett klagomål.

9. Leveransförseningar

Om en försening uppstår när det gäller leverans av en beställning, kommer vi att meddela dig via e-post. Kunder har rätt att avbryta köp i händelse av leveransförseningar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att uppfylla din beställning. Det kan dock finnas omständigheter som gör det omöjligt att uppfylla ordern, till exempel när våra leverantörer inte kan fullgöra sina åtaganden gentemot oss. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att undanta oss från all ersättning till kunden angående förseningar i leveransen.

10. Ursäktliga avtalsbrott (force majeure)

Ett avtalsbrott kan ursäktas om möjligheten att fullgöra det avtal eller den verksamhet som anges i avtalet hindras av en omständighet som ligger utanför den tillförordnade partens kontroll. Dessa överträdelser avser verksamhet som parten inte rimligen kunde ha beaktat i allmänhet eller under den tidpunkt då avtalet ingicks. Det gäller även omständigheter vars konsekvenser inte rimligen kunde ha undvikits eller övervunnits. Exempel på detta är (men är inte begränsade till): krigshandlingar, naturkatastrofer, strejker på arbetsmarknaden, trafikolyckor, dåligt väder och brand.

Om hindret endast är tillfälligt är avtalsbrottet ursäktligt så länge som det är rimligt med tanke på hindrets konsekvenser för att hindra partens förmåga att fullgöra sina avtal.

Hambedo AB ansvarar inte för extra kostnader på grund av förseningar i leveransen.

11. Adress och avtalsvillkor

Hambedo AB
Olofsdalsvägen 10
302 41 Halmstad
Orgrr: 559048-2633
Moms: SE559048263301

E-post: info@hambedo.com

  Item 1 of 0
  Posters - EU Ecolabel, FSC® Producerat i Sverige
  Fri frakt På alla beställningar över 399 kr
  Unika konstnärer Från hela världen
  Säkra Betalningar Säker betalning med Klarna