• Posters - EU Ecolabel, FSC®
Item 1 of 3

5 POSTER, BETALA FÖR 3*
*(Vi bjuder på den billigaste). Gäller t.o.m. 23/6. 

Varför har ni en integritetspolicy?

I tider då digital information är en så stor del av många människors liv är det viktigt att ta den personliga integriteten och dataskyddet på allvar. Vi lämnar ofta information som kan nås av olika tjänster, antingen på webbplatser, mobilappar eller via andra metoder. För detta ändamål är det oerhört viktigt för oss här på Hambedo att du känner dig helt säker på att vi gör allt vi kan för att skydda din personliga information. För oss är personuppgifter inte en handelsvara – det är ett tecken på förtroende.

I denna sekretesspolicy kommer vi att så tydligt som möjligt beskriva hur vi behandlar och behandlar dina uppgifter. Vi använder ofta formellt språk men kommer att försöka förenkla det där det är möjligt. Om något fortfarande är oklart, vänligen meddela oss direkt så att vi kan arbeta för att göra vår webbplats så transparent som möjligt.

Personuppgiftsansvarig

Hambedo är personuppgiftsansvarig för den information som samlas in om dig i samband med följande aktiviteter: ett köp från vår butik, en förfrågan till oss eller andra situationer när du är i kontakt med oss.

Kontaktuppgifter

Adress:
Hambedo AB
Olofsdalsvägen 10
302 41 Halmstad

Org: 559048-2633

Om du har frågor eller vill rätta till något, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post på info@hambedo.com

Definitioner

Personuppgiftsansvarig

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, institutionen eller annan enhet som, antingen ensam eller i samordning med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.

Assistent för personuppgifter

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, institutionen eller någon annan enhet som behandlar personuppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter

Avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person som för närvarande lever. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, genom sådana medel som namn, personnummer, bild osv.

Bearbetning

Avser ett förfarande eller en kombination av förfaranden som använder personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter. Dessa förfaranden, som kan automatiseras eller inte kan automatiseras, omfattar aktiviteter som datainsamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, bearbetning eller modifiering, produktion/reproduktion, läsning, användning, offentliggörande (genom överföring, spridning eller på annat sätt), skapa, justera eller slå samman, begränsa, ta bort eller förstöra.

Känsliga personuppgifter

Avser personuppgifter som kan orsaka skada eller särskild oro för den registrerade om de lämnas ut. Exempel på sådan information är: särskilda kategorier av personuppgifter (enligt definitionen nedan), kreditkortsnummer och annan finansiell information, personnummer och lokaliseringsinformation.

Specifika kategorier av personuppgifter

Avser särskilda eller specificerade former av personuppgifter som avslöjar information som ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse och medlemskap i fackförening. Andra uppgifter som omfattas av denna kategori kan omfatta (men är inte nödvändigtvis begränsade till) behandling av genetiska eller biometriska uppgifter i syfte att unikt identifiera en fysisk person samt hälso- eller fysikaliska uppgifter. Specifika kategorier av personuppgifter kan också innehålla information om en persons sexuella historia eller sexuella läggning.

Din information

I tabellen nedan har vi sammanställt en lista med de personuppgifter vi kan behandla. Vi beskriver också varför vi behandlar dessa uppgifter, under vilken tid och skälen till att vi gör det.

Källa: Nyhetsbrev

Vad: Namn och e-post

Orsak: Marknadsföring

Rättslig grund: Samtycke

Varaktighet: Så länge du uttrycker intresse

Källa: Webbplats

Vad: Namn, adress, e-post, telefonnummer

Orsak: Att hantera och leverera order

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Varaktighet: Så länge du är kund eller högst 3 år

Källa: Mail

Vad: Namn, adress, e-post, telefonnummer

Orsak: Att kommunicera med dig före, under och efter en transaktion

Rättslig grund: För att uppfylla köpeavtalet

Varaktighet: Högst 3 år och sedan automatisk radering

Källa: Finansiella system

Vad: Namn, adress, e-post, telefonnummer

Orsak: Order, fakturering och redovisning

Rättslig grund: Bokföringslagen

Varaktighet: Innevarande år plus 7 år

Källa: Telefonsystem

Vad: Telefonnummer

Orsak: Att kommunicera med dig före, under och efter en transaktion

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Varaktighet: Högst 1 år, sedan automatisk radering

Källa: Köpmönster

Vad: Namn, adress, e-post, telefonnummer, dina inköp

Orsak: För att hjälpa till att hitta produkter som passar dig

Rättslig grund: Samtycke

Varaktighet: Så länge du är kund eller högst 3 år

Vilka är skillnaderna i de skäl som anges för rättslig grund?

Här beskriver vi några av de olika skälen till att vi behandlar dina personuppgifter. Detta avsnitt kommer att klargöra skillnaderna mellan våra rättsliga grunder för sådan databehandling.

Fullgörande av avtal

När du gör ett köp är det vårt ansvar att leverera dessa produkter. För att uppfylla detta ansvar behöver vi viss personlig information från dig; Denna information kan behöva vidarebefordras till andra parter för att slutföra leveransen och din beställning.

Bokföringslagen

För att upprätthålla riktigheten och konsekvensen i vår redovisning och bokföring, måste vi spara viss information. Vi använder denna information för att verifiera våra konton.

Andra lagar än GDPR

Precis som den svenska bokföringslagen finns det andra lagar som kan kräva att vi sparar eller vidarebefordrar personuppgifter.

Samtycke

I samband med ditt köp eller andra aktiviteter ger du vårt samtycke till att vi kan skicka nyhetsbrev och annan information till dig. Sådan information kan komma fram via vanlig post eller via olika digitala kanaler. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Det enklaste sättet att göra detta är genom att avregistrera dig från vår e-postlista. När du har avregistrerat dig kommer vi att radera alla uppgifter som vi inte behöver av de juridiska skäl som beskrivs ovan.

Vilka är de betrodda parter som vi tillåter tillgång till dina personuppgifter?

Det finns tillfällen då vi kan vidarebefordra dina personuppgifter till andra parter. Detta kan göras av några skäl, varav flera är listade nedan. Ibland är mottagarna oberoende ansvariga för personuppgifter (i egenskap av personuppgiftsansvariga); Detta innebär att de är oberoende ansvariga för hur de behandlar alla personuppgifter vidare. Andra gånger agerar de enbart som personuppgiftsbiträden; I detta fall är de bundna av särskilda avtal för att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra villkor. Personuppgiftsbiträden (kallas PDA) och personuppgiftsansvariga (kallas PDC) hjälper oss att uppfylla våra avtal till dig samt att marknadsföra vårt företag och tillhandahålla våra olika tjänster och produkter. Vi kommer endast att tillhandahålla ytterligare personuppgifter när det krävs enligt lag, om du tidigare har gett ditt samtycke, eller för att uppfylla våra avtalsförpliktelser (dvs. för att uppfylla ett avtal som ett köp) eller för specifika marknadsföringsändamål.

Källa: Rättsliga myndigheter (t.ex. skattemyndighet, Statistiska centralbyrån osv.)

Skäl: Motiveringen att organisationen i fråga har laglig rätt att begära

Rättslig grund: Andra lagar än GDPR

Nås av PDC och/eller PDA: PDC

Källa: Betalnings- och kreditleverantörer (t.ex. klarna)

Skäl: För att säkerställa betalningsförmåga

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Nås av PDC och/eller PDA: PDC

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsalternativ kommer vi att vidarebefordra vissa aspekter av dina personuppgifter till Klarna, såsom kontaktuppgifter och beställningsuppgifter, för att Klarna ska kunna bedöma om du är berättigad till deras betalningsalternativ och för att skräddarsy betalningsalternativen för dig. Allmän information om Klarna hittar du Här. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i enlighet med informationen i Klarnas
sekretesspolicy
.

Källa: Leveransagenter (t.ex.

Skäl: Att leverera din beställning

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Nås av PDC och/eller PDA: PDC

Källa: Nyhetsbrev

Skäl: Marknadsföring

Rättslig grund: Samtycke

Nås av PDC och/eller PDA: PDA

Källa: Mediebyråer och reklambyråer

Skäl: Marknadsföring

Rättslig grund: Samtycke

Nås av PDC och/eller PDA: PDA

Källa: Webbplats och andra IT-leverantörer

Skäl: Att hantera och leverera dina beställningar

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Tillgång till PDC och/eller handdator: Så länge du är kund eller högst tre år

Källa: Utskrift

Skäl: Marknadsföring

Rättslig grund: Samtycke

Nås av PDC och/eller PDA: PDA

Källa: Sälja företaget

Skäl: För att ge en rättvis och korrekt

Rättslig grund: Andra lagar än GDPR

Nås av PDC och/eller PDA: PDA

Dataregister

Hambedo arbetar hårt för att se till att alla uppgifter vi samlar in om dig är korrekta. Om du tror att det finns fel i din information kan du när som helst kontakta oss för att få den fixad. Om du vill ha en rapport om vilken information vi har registrerat om dig kan du också begära ett registerutdrag som visar hur vi behandlar dina uppgifter.

Borttagning

Om du vill att dina personuppgifter ska raderas har du rätt att göra en sådan begäran. Vi kommer sedan att radera alla dina personuppgifter som vi inte är juridiskt skyldiga att behålla (baserat på lagar som gäller före GDPR). Radering är dock ett kraftfullt alternativ. Det kan göra vår framtida kommunikation svår eftersom det finns en risk för att den information som krävs för att ta kontakt inte längre existerar eller inte är tillgänglig för oss.

Hur samlar vi in information om dig?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på flera sätt. Den vanligaste metoden när du besöker vår hemsida och / eller göra ett köp. Ibland samlas dock data in via andra kanaler, till exempel via våra verktyg för att analysera aktivitet på vår webbplats.

Kakor, retargeting, etc.

För att kunna logga in på vår webbplats och göra ett köp måste du acceptera våra cookies.

Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobil enhet, etc. när du besöker vår webbplats. Du kommer alltid att tillfrågas om du godkänner de cookies som kommer att lagras. Vi använder cookies för att analysera webbtrafiken på vår webbplats. Du kan radera dessa cookies när som helst och du kan också ställa in din webbläsare att automatiskt avböja alla cookies.

Vi använder cookies för att lära känna personer som har besökt vår webbplats vid varje given tidpunkt. Vi använder dem för att anpassa våra erbjudanden till dig genom att följa vad länkade du har klickat på. Genom detta kan vi också presentera information och erbjudanden till dig på andra webbplatser.

Vi använder både våra egna cookies och cookies från tredje part.

Säkerhet

Vi strävar efter att tillhandahålla omfattande säkerhet inom alla våra tekniska och organisatoriska system. Vi ser till att endast behörig personal och partner med lämplig jurisdiktion har möjlighet att komma åt din information. Vi krypterar din information där det är möjligt.

Tredjeländer

Hambedo har i princip ingen kontakt med så kallade tredjeländer (dvs. länder utanför EU/EES). Om vi av någon anledning behöver överföra personuppgifter till tredjeländer kommer Hambedo att vidta alla nödvändiga åtgärder och följa alla nödvändiga lagar för att säkerställa att dina personuppgifter förblir säkra.

    Item 1 of 0
    Posters - EU Ecolabel, FSC® Producerat i Sverige
    Fri frakt På alla beställningar över 399 kr
    Unika konstnärer Från hela världen
    Säkra Betalningar Säker betalning med Klarna